SOCIAL

Suntem o structură de economie socială și bunăstarea unor oameni depinde de fiecare dintre noi. Responsabili și devotați, luptăm pentru combaterea sărăciei și excluziunea socială din comunitatea unde ne desfășurăm activitatea.

 

Economia socială, denumită informal și cel de-al treilea sector, este definită ca fiind ansamblul activităţilor organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin:

  • creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupului vulnerabil;
  • producerea şi furnizarea de bunuri;
  • prestarea de servicii;
  • execuţia de lucrări.

Economia socială are la bază iniţiativa privată, voluntară şi solidară, cu un grad ridicat de autonomie şi responsabilitate, precum şi distribuirea limitată a profitului către asociaţi.

 

Principiile economiei sociale sunt:

    a) prioritate acordată individului şi obiectivelor sociale faţă de creşterea profitului;

    b) solidaritate şi responsabilitate colectivă;

    c) convergenţa dintre interesele membrilor asociaţi şi interesul general şi/sau interesele unei colectivităţi;

    d) control democratic al membrilor, exercitat asupra activităţilor desfăşurate;

    e) caracter voluntar şi liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei sociale;

    f) personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune şi independenţă faţă de autorităţile publice;

    g) alocarea celei mai mari părţi a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivităţi sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor.

 

Obiectivele economiei sociale sunt:

    a) consolidarea coeziunii economice şi sociale;

    b) ocuparea forţei de muncă;

    c) dezvoltarea serviciilor sociale.

Pentru îndeplinirea obiectivelor economiei sociale, entitățile economiei sociale realizează, în principal, următoarele activităţi de interes general:

    a) producerea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări care contribuie la bunăstarea comunităţii sau a membrilor acesteia;

    b) promovarea, cu prioritate, a unor activităţi care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparţinând grupului vulnerabil;

    c) dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicate persoanelor din grupul vulnerabil;

    d) dezvoltarea serviciilor sociale pentru creşterea capacităţii de inserţie pe piaţa muncii a persoanelor din grupul vulnerabil.

Brand social romanesc

MOBILIER

Suntem o echipă dinamică cu o experiență vastă in producția de mobilier la comandă. Ideile și pasiunea cu care ne facem treaba sunt bunurile noastre cele mai de preț, iar satisfacția clienților noștri este dovada că ne îndeplinim cu succes misiunea.

 

Promovăm inovația și înalta calitate în tot ceea ce producem. De la furnizorii cu care lucrăm, partenerii cu care colaborăm, sau resursele umane din compania noastră, suntem ghidați de angajamentul ferm de a furniza produse de cea mai bună calitate.

Mobila la comanda Cluj

DESPRE NOI

Proiectele noastre ne definesc

MOBILINE EXPERT

Mobila la comanda Cluj

Copyright © 2021 Mobiline Expert SRL

Adresa ta de email:
Conținutul mesajului:
TRIMITE
TRIMITE
Mesajul a fost expediat - Mersi!
Îndeplinește toate câmpurile necesare!

CONTACT

Cluj-Napoca

Str. Corneliu Coposu 167

tel.: 0750695118

ADRESA

MENIU

Mobila la comanda Cluj
FB fans - mobilier la comanda

MOBILINE EXPERT S.R.L.

CUI: 43472147

J12/4234/2020

DATELE FIRMEI

Mobila la comanda Cluj